Stöd oss

Ge bidrag för att hålla sidan uppe

DinAndakt.se vill ge dig som läsare och lyssnare en möjlighet att ta del av nytt material varje dag. Vi är helt beroende av bidrag för att den här hemsidan ska kunna existera. Vi vill först och främst få in ditt andaktsbidrag som kanske kommer hjälpa andra människor med uppmuntran och direkta tilltal från Gud.

Att driva en hemsida har sina omkostnader och ambitionen är att resultatet ska var så proffesionellt som det är möjligt. Det innebär bland annat att inspelningsutrustning kommer att behöva uppgraderas för att ge ett ännu bättre ljud när du lyssnar.

DinAndakt.se använder Patreon för att samla in bidrag.