Hopp om ny kraft

Förtröstan - Emanuel Reinholdsson

”Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta.”

Jesaja 40:28-31

Det finns mycket i livet som gör oss trötta, missmodiga och uppgivna. För egen del så har jag två små barn som behöver mycket uppmärksamhet, vägledning och andra behov som behöver mötas. I allt detta har jag ett jobb att utföra och ofta känner jag mig kraftlös och uppgiven inför dagens utmaningar. Samtidigt är jag fortfarande ganska ung och tänker att jag inte borde bli trött utan vara full av energi och kraft, vilket gjort mig lite nedstämd. Men för några veckor sedan kände jag att detta bibelord och speciellt vers 30, talade in i mitt liv och gav mig tröst. Bibelordet säger att “ynglingar kan bli trötta och ge upp”. Även om man är ung så kan man bli trött och ge upp, och det behöver inte vara något fel för det. Vad skönt att bara få konstatera att så är fallet! Men bibelordet slutar inte där, utan ger också vägledning framåt, “Men de som hoppas på Herren får ny kraft”. Hur hoppas man på Herren? Jo, bland annat genom att inte förvänta sig att alla jobbiga omständigheter ska försvinna, utan att istället söka kraft från den evige Guden, som själv aldrig blir trött, att möta omständigheterna jag inte tycker mig orka med. Denna kraft vill Gud ge oss genom sitt tilltal och sin närvaro, genom att vi bedjandes läser Bibeln. Jag har märkt att om jag läser Bibeln och ber, bara för att “få det gjort” eller “vara duktig” så hjälper det mig mycket lite. Men om jag tar mig tid, stillar mig vid Ordet och vänder min bön till Gud med en längtan att få möta honom, så gör han ofta det. Då handlar det inte om att läsa en viss mängd text eller att be i si eller så många minuter, utan man väntar tills man fått något som styrkt ens hjärta. En välkänd psalm fångar dessa tankar på ett bra sätt.

”Hjälp mig då att vila tryggt och stilla,
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i Ordet mig förvarad är”
Blott en dag, Lina Sandell